Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25O EMMA CORBET.

voorraad alle de tedere toezigt van eene moeder waarnemen. Zy was bezig met die tederhartige zorgen, welke het vooruitzigt — het op handen zyn de voor^ uitzigt van haaren arbeid regtvaardigde.

— Een kleine witte tabberd of luijer lag reeds in gereedheid op de tafel 'voor haar.

■ Zy had een begin gemaakt om

het kapje te plooijen.

Indien dit, Heer Robert,(zeide zy) nog 'eens te pas komt Indien ik mynen echtgenoot mogt volgen, eer ik zyn kind aan deezen getrouwen boezem kan zoogen, ach vergeet niet —• wat ik u fmeeken mag — indien de kleine ellendeling in 't leven mogt blyven — ach vergeet toch niet hem te zeggen, dat zyn moeders handen de zwagtels bereidden, waarin zyne tedere lendenen het eerst bewonden wierden. Zeg hem, dat ik om zynent wille alleen

ge-

Sluiten