Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254- emma c O r b e t,

HONDERD TWEEËNVEERTIGSTE BRIEF. .

aan frederik be skeet?. ScWdkit.

T\e ingeflootene rauwe brieffchetzea ZUj'!cn u, myn vriend, in ftaat ftellen, om de voetftappen nategaan van eenige ongelukkige menfchelyke weezens zedert hun vertrek van London tot hun te rugkomst, ,

Het tegenwoordig noodlot fchynt allervindingrykst om onze ellende, door alle opeengedrongen middelen, die men maar bedenken kan, aan den gang te houden. ,

Ten twee uuren kwamen wy aan het huis van den ongelukkigen Corbet. Zyn dochter had de grootfte moeite van de waereld om de ftad te bereiken.

Het eerfte voorwerp, dat haar trof, was een lïkkoets ftaande digt aan

haar

Sluiten