is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der tederheid van het menschlijk hart opgehelderd in brieven van twee gelieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 173 )

Hij is zo koel, en ik wilde u gaarric zo veel zeggen.

O, willem! ons hart is een zonderbaar ding! Dikwijls, wanneer het maar eenigzins geroerd wordt, wil het van gewaarwordingen óvervloeijen, en heeft woorden genoeg in voorraad, om zich uit te drukken. Maar juist dan, wanneer men het geheel wilde openleggen, wanneer men zich geheel in de ziel eenes anderen wilde overgieten, dan verbergt het zich in zich zelf; dan geniet bet maar, en deelt niet mede; dan is het alleen lijdelijk. ■— Maar zouden wij tegen ons zeiven zijn, of tegen Dien morren kunnen, die ons eenmaal zo gevormd heeft?

Goede nacht, Engel! God dank, dat gij weder bij ons zijt!

Den