Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tliemand is met zyn ftaat te vreeden, Zo yd r een bleef by het zyn, De Wereld leefd' in minder pyn: Maar nu elk wat anders wil, Nq ftoot de Werelts ronde fpil: De Onderdaan wil voeren vt regt, De Meefter moet nu wefen Knegt, Dus gaat het dat de Wereld kyft, Miis niemant by het zyne blyft. Bid zeven dingen Menfch wilt gy behouden zyn, Volbrengter tweemaal vyf, gelooft 'er een dofyn.

Schriftmatig verleng der^Artykelen onfes Geloofs.

Ik gelove in God den Vader , Almagtig Schepper

des Hemels ends der Aarden. Ik (lelie myn Geloov' in eenen God Almagtig, V Van altyd , voor altyd, alleen, ia alles kragtig; ^Die alles wat oen hoog , om laag, en is en leeft, Aard, Hemel, MenlcnenBeeit,uit niet gefenapen heeft. Dien 't opfi^t van ai 't geen ter Werelt wort bedreven, Ten lafter won ontfegt , ter eeren toe gefchreven, Die, wys in goedigheid, goed in geregtigheid, Het goede zeiver doet, het cjuade ï.elv beleid. Dies Woord de Kotsfteen is, daar op wy moeten bouwen, Diens werk de fpiegel is, daar inwy hemaanfehouwen, Diens wonderlyke magt blykt in het minfte zier, Diens wil de reden is van alle zyn btftier.

II.

Ende in Jeftfro Chriftura zynen eenig-geboren Zone öjïfen Heere. Ik fteKe myn Qeioov in 't Lam voor onfe zonden, Voor aüen'tyd gethilrt, ten vollen tyd geibnden, Djs Vaders en;c Zoon , daar van der Wolken ftem, Gauigeniiie gaf: dit is hy , hoort na hem.

Het

Sluiten