is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondige inleiding tot de vroedkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C87)

lehen lichaam genoegzaam ervaren w»fe ge weeft. Want als men aan de haïlcl van *c kind trekt, in de mening dat het de voet is, zal hierdcor een verdrietige'arbeid veroorzaakt worden, als men nog niet in tyds den mifflag ontdekt. Ik ftem wel gaarne toe, dat deze mifflag zeer grof en taftbaar is; maar nogthans word hy dikwyls genoeg begaan. 'Er zyn egter nog andere mifilagen, die zelfs de ervarenlle hand bedriegen kunnen. Als zig in den nog niet geöpenden mond der baarmoeder de tegen het lyf gedrukte arm vertoont, dan vind men in dit geval, wanneer men in de vrouw tafl, ene langwerpige oiitgefnedene holte, naamlyk de rondte van den arm op de ene, en de rondte van van hec lyf op de andere zyde. En als deze delen in den mond der baarmoeder ingedrongen zyn, hebben zy ene grote cverëcnkomft met den aars, en de dyën van het kind. Ten einde men nu de verwifïèling van de leden van het kind zou kunnen vermyden, moet men yder deel van 't lichaam uit zyne eigene kenmerken kennen.

De legging van het kind derhalve, en deszelfs delen, kan men op driederly wyze onderfcheiden.

i. Of door de baarmoeder en den buik. Deze manier is aan de meefte zwarigheden onderhevig; men kan behalve het hoofd van 'c kind weinig onderfcheiden, ten zy dat de vrouw een grote navelbreuk hebbe.

a. Of als de mond der baarmoeder open is, F 4 door