is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondige inleiding tot de vroedkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde legging, als in het voorgaande geval; na dat men voorts de hand langs het heiligbeen tot aan het hoofd van 't kind, of, als 't mooglyk is, tot aan de agterfte lip van den mond der baarmoeder, gebragt heeft; zo laat men de vrouw van agteren een weinig zakken, en men tilt den buik op, door middel van een fervet, welks twe einden twe helpfters aan de beide zyden der vrouw houden, ten einde de voorwaarts hangende bodem der baarmoeder in den buik der vrouw opgevoerd worde. Te gelyker tyd nu als de helpfters tillen, moet de Vroedvrouw, die hare hand in de fchede, of tegen het hoofd van 't kind, of tegen de agterfte lippen van den mond der baarmoeder geplaatft heeft, met deze hand het hoofd van 'c kind, of den mond der baarmoeder na voren na de fchaambeenderen toe voeren, op dat de mond in ene regte lyn met den bodem zou komen. Als dit de eerftemaal niet gelukt, dan moet men het zo dikwyls beproeven, tot dat men daarmede Haagt.

Doch als het hoofd door de vlagen, en door den langdungen arbeid, derwyze tegen het heiligbeen gedrukt is, dat men 'er onmooglyk een vinger tuiTchen kan brengen, dan moet men de vrouw deze legging geven: Men moet dezelve voorover op hare handen en kniën in het bed leggen, op dat de bodem der baarmoeder meerder voorwaarts valle, en daardoor den mond H 3 der