Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i7)

Volkomenfte! ik zag nooit voordezen

Die grootheid, zonder fchijnvernis, Die U op 't aanzicht was te lezen;

Och! had men noch haar beeldenis! Verhevenheid beftierde uw gangen :

Men zag in U een Engel aan! Wij zijn u kwijt! . . maar 't fterk verlangen

Der Englen heeft uw komst voldaan! —

Zij zeggen: „ groote ziel, treed binnen!

„ De wereld was voor u te laag! — „ Hier is de kroon op 't overwinnen!

„ Hier maakt geen Hof uwe aandacht traag! „ Hier zult gij al de vrucht genieten,

„ Van uwe naauwgezette deugd! — „ Hier zal Gods licht en leven vlieten, *

„ Uw ziel doorftroomen met geneugt!

B „ Hier

Sluiten