is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen bij gelegenheid van het ontroerend sterven, van [...] Gerard Johan Nahuys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERUSTENDE OVERDENKINGEN.

en zoude als bet Sions Koning behaagde, dezen bloej der Kerk, der Kerk van Nederland, bevorderen; ja deszelfs duurzaamheid verzekeren tot in het Nagedacht... Maar behaagde dit nu den groo- , ten Koning ? ... De uitkomst zegt; Neen ... Hoe! behaagde hem dan de voorfpoed der Kerk niet?... Ja zeker, die behaagt Hem ... Maar wie zegt ons nu, dat het gene ons dus toefeheen. waarlijk allermeest tot heil der Kerk flrekken zoude ?

Ik vraag mij zeiven in de eerfle plaats-: Is het belang van Nesrlands Sion dat der geheele Kerk?.,. Immers Neen... en Goddank Neen!... Ook buiten Nederland, ook onder Neêrlands tegenwoordige vijanden , vergadert Jefus zijne Gemeente !... Wat vordert nu de betrekking, die het deel der Kerk in Nederland op het Geheel heeft?... Groote God! ik wandel niet in dingen die mij te hoog4 en te wonderlijk zijn!... 't Is waar; Nederland, dat klein laag hoekjen lands op den aardkloot, heeft reeds millioenen burgers van den hemel uitgeleverd; nog is het de kandelaar , op welken het licht der Waarheid allerzuiverst brandt en fchijnt.... Maar is hier in de waarborg, dat Nederland dezen voorrang behouden moet tot het einde der waereld ? .... God behoede ons voor dat zwaarfte aller oordcelen, hoe billijk door Nederland verdiend, dat Hij den kandelaar van zijne plaatfe nemen zoude!... Evenwel, dit is eene bedenking die in deze dagen wel aandagt verdient: het Evangelielicht, met 's Heeren Geest, is Wel, even als de natuurlijke Zon, in het Oosten opgegaan; het heeft vervolgends zig, in plaats naar het Zuiden, naar het

Noor-