is toegevoegd aan je favorieten.

Overdenkingen bij gelegenheid van het ontroerend sterven, van [...] Gerard Johan Nahuys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«KRüSTfiNDE 6 VERDSNKÏN6E N.

Noorden omgewend, en fchijnt nog in deze Noorderlanden • maar bet Voorzegging - woord geeft grond om te verwagten , dat het zig ook eens naar het Westen keeren zal. .. en wie weet nog, waar toe, in dezen , de tegenwoordige Staats-omwenteling in de Niewe Waereld wordt dienstbaar gemaakt ?.... Dit zijn niet meer dan bedenkingen: evenwel ze bewijzen mede, dat 's Heeren wegen en gedagten oneindig hooger zijn dan de onze.

God zounogthands het Westen kunnen zegenen, zonder dien zegeir aan het Noorden te onttrekken: en immers, eens zal zijn Naam één zijn op de ganfche aarde.... Laat mij dan mij zeiven tot Nederland bepaa'len.... Dan vraag ik in de tweede plaats : Is niet plaats, tijd, mate, en wijze van den voorfpoed der Kerk bepaald ?.... Beitaat in den uitwendigen groej en bloej alleen de voorfpoed?... Wat zon deze zijn , zonder den meer geestelijken ?.... Wat zou een nahuys- wat zouden honderd Leerlingen van nahuys zijn, al kon Hij hen alleen zoo voortreflijk maaken als hij zelf was 5 indien niet een niewe Geest - bedeeling dat heil volmaakte?... lImMers tot niets, dan tot zwaarer verandwoording en veroordeeling der onbekeerd geblevenen... Wat, indien eens thands, in Nederland, de meefte uitverkorenen reeds ingezameld waren; en Gods Goedheid Hem daarom wederhield, deze verandwoording. nog meer boven mate te verzwaaren?.... Maar, ik keer eillings te rug van dit gewest der donkerheid.... Neen! ik wensen , ja ik heb grond van hope; Gods Geest zal nog veel werk in Nederland te doen hebben: dan

is