Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 Landbouwkundig

Ze geneezen. ligt door dezelve dikwils af te fleeken,ende yzers zo te leggen, dat zy niet gedrukt worden. De vyt is bet zelfde foort van ongemak maar tast de ftraal, of het vleezig deel van den voet aan. Dit is een kwaadaartig ongemak, en kan van die gevolgen zyn, dat het niet kan geneezen worden, zonder de zool uit te neemen (*}.

Zoon. Hoe geneest men dé barsten in de hoef, of kwartier-voeten P

Landm. De barsten in de hoef, die niet zo diep zyn, dat zy tot aan het vleesch gaan, vei oorzaaken geen pyn, of kreupelheid. Ze geneezen dikwils van zelve. De barsten zo diep zynde, dac zy tot in bet vleesch komen, moet men de kanten weg fteeken tot aan het leeven, en de zalf No. 25. gebruiken.

Zoen. Hoe moet men de wonden van de Paarden behandelen

Landm. Verfche wonden in eenig vleezig ge. deeltc van het Paard geneezen doorgaans gemakkelyk. Open en vlak zynde kan men ze beitryken met de zalf No. 4. en ze met een kleed tegen den indruk der lucht, en voor de vliegen beveiligen. Zyn ze weinig open en diep,zo als die zyn, welke van een Koe gedoken worden, dan zal men een ftokje neemen, en daar aan een propje maaken van plukzel ; daar mede de zalve No. "4. in de wond brengen, eene wiek, met deeze zalve" vet gemaakt, in de wond fteekende. Intusfchen

moet

C*) Zie hier over Geneeswyze van de Ziektens en Kwallen vai Paaiden, pag. 162.

Sluiten