Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

tigde, herkenning zal alle geledene aardfche rampen vergoeden — aan den troon van God onaffcheidbaar met n te leeven - welk eene verhevene - verre boven de ftervelijkheid

verhevene gedachten is deezeI ziel zie,

welk een reine gevoelige traan druipt bij die herrinneriug op

uwen graffteenl o God! mogt hij zo warm , als

het onderpand eener dterbaare vriendfchap, voor uwe voeten nedertintelen!- selinde! toen ik it,reeds in uwe doodkist liggende, nog een vuurige vaarwelkusch gaf, aleer men dezelve toefchroefde, toen nog floeg mijn hart een dubbelen flag, dien gij

mede in het graf naamt; en zou ik u dan niet beminnen?

immers hier - hier in mijnen arm _ met uw hoofd op mijne borst gedoken, gaaft gij den geest! - één fnik j gij waart nies

meer — ik fnikte en viel roereloos op uw lijk neder —

dan, wat baaten die herinneringen? - niets; zij openen flechts meer en meer de wonden die nog bloedende in mijn hart zijn; en roepen u niet weêr hier 1- weer hier?- neen: dierbaare» blijf weg t ik moest wel wreed zijn als ik u op eene wereld terugwenschte, daar gij niets - niets dan traanen gezaaid hebt blijf weg! _ eens zal ik u tog wedervinden _ rust zacht, B 2

Sluiten