is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van de krygs-hospitaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOSPITAALEN. 83.

1. Dat men vastgefteld had, dat ieder regiment zou zorgen voor zyne eigen zieken, en dat 'er geen algemeen Hospitaal zou geopend worden, dan alleen een klein voor de plaatfing van lyders aan de kinderpokjes; ten zy het door liegt weder, of eenige andere oorzaak gebeuren mogt , dat eenige der regimenten meer zieken zou hebben, dan de Chirurgyn en zyn frater zou kunnen waarneemen.

2. Dat men verwagte , dat ieder Chirurgyn zou verzorgen of huuren de ruimfte en luchtigfte plaats, welke hy voor een Hospitaal digt by zyn eigen Corps vinden kan.

3. Dat het gemelde Hospitaal zoo fchoon moet gehouden worden als mogelyk is, dat het tweemaal daags moet geveegd , en naderhand moet befprengd worden; en indien de vloer van hout zy, dat zy van tyd tot tyd moet afgefpoeld worden.

4. Dat meer of minder manfchappen in iedere zaal of kamer moeten geplaatst worden, naar dat zy min of meer luchtig , en hooger of laager van verdieping is ;■ de kamers met hooge verdiepingen laaten meer zieken toe, dan die laag van verdieping zyn. — En byzonder is het aanbevolen , dat de kamers niet met zieken moeten op* gepropt worden.

5. Dat de beddezakken voor de zieken moeten gelegd worden op ftroo , en het ftroo binnen planken, die agt of tien duimen hoog zyn, rondom de zyden van het bed gefteld.

6. Dat het ftroo van de beddezakken, en da* het welk 'er onder ligt, van tyd tot tyd met versch ftroo moet vernieuwd worden; en als 'er een man fterft, dat het ftroo moet verbrand en de beddezakken en beddegoed, waar op hy gele. .