is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van de krygs-hospitaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 BESCHRYVÏNG van de

legen heeft, gereinigd en wel gelucht worden, voordat zy op nieuw gebruikt worden.

7. Dat de venfters en deuren van het hospitaal geduurende het warm weder den gantfchen dag moeten open gehouden worden; en als het weder koel word, dat zy een tyd lang, twee- of driemaal daags, moeten open gezet worden om de lucht van het hospitaal te vernieuwen.

8. Dat, zoo 'er een fchoorfteen in de kamer is, dezelve altoos open moet gehouden en nooit moet geftopt worden, gelyk d^it dikwyls des zomers in byzondere huizen gefchiedt; want de fchoorfteen is een van de beste Ventilators, die een kamer hebben kan.

9. Dat de zieken, ten minften tweemaal in een week, gefchooren en verfchoond, en de handen en het aangezicht van ieder man alle morgen gewasfchen moet worden; en dat tot dit einde de zieken-meiden behooren rondtedraagen een emmer vol water met zemelen of havergort-meel, of zeep, en een handdoek voor die zieken welke te bed moeten blyven; en met een natten hoek van een doek de handen en het aangezicht van die lyders te wasfchen, welke te zwak zyn om zulks zelve te doen.

10. Elke twaalf of veertien lyders, door koortfen genoodzaakt het bed te houden , behooren een zieken-meid te hebben om hen op te pasfen.

11. Ieder regiments-hospitaal behoort een gemak of fecreet te hebben, zoo ver van het hospitaal , dat het 'er geen nadeel aan toebrengen kan; en iemant, die in ftaat is om uit te gaan, behoort niet by het hospitaal , maar in het fecreet zyn gevoeg te doen. -— Wanneer 'er geen

ge-