Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF Di GeXUKKIG'E WrEDEiRvr»DINÓ. *T

"Be vlucht hadt willen 'redden', wierdt géarresteért en geboek naar de gevangenis gefleépt. . . .

De Baron. Met deernis.

'Ongelukkige brave Jongeling! —. Ongeluk*

tig Vader! En inen deedt uwen Zoon 'flé'r-

ven? . . . hadt hij geene Moeder — hadt gij geene 'Echtgenoote meer?

Van G r a m s b e r g e n.

Neen, hij ontkwam den dood. — 'Na 'eene'gevangenis van bijkans vier maanden, wierdt hij veroordeelt tot het zwaard; doch, de Vorst, misfehiea I niet geweetenloos genoeg cm dit doodvonnis te dóen ! uitvoeren , fchorik hem het leeven, 'maar ontnam hem zijne ^eer. Hij was Lieutertant bij de Giiardes'; men casfeerde hem met infaniie'en hij wierdt, voor zijn-geheel leeven, buiten de grenzen van fcijn vaderland verbannen. Mij wierdt mijn amnt ontnoo-

'men, de meeste mijner goederen wierden verbeurt verklaard en mijne tedere Echtgenoote, niet heiland tegen zoo veeie ongelukken , ftierf van droefheid!

, Wel nu, Baron! wel nu; wie van oris

■beiden is het ramjifpocdigfte ?

TD'b Baron. Be-mogen.

Wij zijn beiden diep ongelukkig! B 3 Heb";

Sluiten