Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io JOACHIM; or,

joachim.

Wij zijn gelukkig 1 ik heb 's hemels toorn verbeden.

v i c t o u. Men kan u niet verdaan.

joachim.

Mijn moeder! wat geluk ! Schoon alles kwijt, raakt zij door ons eens uit den druk.

v i c t o r. Wat zegt gij! kunnen wij haar deerlijk lot verzachten?

joachim.

Ja, 'k weet een middel: komt, dat we onzen pligt betrachten, Het (laat aan u.

v i c t o r. Spreek op.

maurits.

'K zal doen al wat ik kan.

joachim

Eer ik iets zeg, moet elk mij, als een eerlijk man, Belooven, mijn ontwerp getrouwlijk te verrichten.

v i c t o r. Voor mij, ik zweer, voor geen gevaar, hoe groot, te zwichten, Mijn' broeder bi] te ftaan ; ja 't leven, in den nood, Voor mijne moeder, met genoegen, aan den dood Op te ofren^-dat Ik, zo 'k 't bezworenemogt lehenden, Mij arm zie en veracht; gedompeld in elenden.

maurits.

Dat zweer ik ook.

joachim.

Welaan; 'k vind mij gerust gefield Door uw bdofte; hoor wat nu mijn mond u meldt:

Sluiten