Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ZEGEPRAAL der OUDERLIEFDE. 27

maurits.

Neen....

JOACHIM.

Zult gij mijn wanhoop tergen! ——• De hemel wacht mij 'k vlieg....

MAURITS.

Geef ons een wreeder hart J j o a c H 1 M> Weerhoudt mij niet, of beef! de fchrikkelijkfte fmart Za!, voor uwe oogen, mij wanhoopende verilinden, Zo gij me in u, al't geen ik wenschte, niet doet vinden. Och broeders ! broeders! och! mijn ziel, vervuld van vreugd, Heeft troost vannooden! ja mijn fchuldelooze jeugd —— Zwicht wereld met uw* glans; de dwaas toone u zijne achting —

JVlijn vrienden! komt, bekroont mijn billijke verwachting; Voert mij ten hemel, daar ik moeders druk verzacht; Daar ik, in beter ftaat, mijn waarde broeders wacht.

Einde van het Berfte Bedrijf.

Sluiten