Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

FRANSCHEN VERTALER.

J[J)e titel van dit werk zal, misfchien, veelen afschrikken, en het woord eenzaamheid treurige en naare denkbeelden kunnen inboezemen ; doch men zal Jlegts eenige bladzyden behoeven te lezen, om van het tegendtel overreed te worden. Men vind hier geen te verre gaande menfchenhater, die menfchen, welken voor de maatfchappy geboren, en door onaffcheidelyke banden aan dezelve gehegt zyn, wil noodzaken, om in de bosfchen te vlieden, holen en fpelonken te bewonen, en alleen onder de wilde dieren te leven; maar eenen menfchenvriend, een' gevoelig' en deugdzaam' man, een' opregt' burger, vereerd met de hoogagting van zynen vorst, die zynen evcnmensch komt voorlichten in een onderwerp, * 3

Sluiten