Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 0pzïgt tot den geest en bet hart. &2£

ftelde. Het algemeen misnoegen veranderde in woede. De landftenden werden vergaderd; men befloot openlyk, voordaan geen troepen meer aan Frankryk te leveren; het verbond .van 1713 werd uit 's lands registers gefcheurd, en men fchreef den generaal van Reding aan, van met zyn regiment terug te komen, op ftraffe van voor altoos uit zyn vaderland gebannen te worden. Reding kreeg affcheid van den koning voor hem en zyn regiment, en zy kwamen allen in hun vaderland. Reding trok aan dc fpitze van zyn volk, met vliegende vaandels en flaande trom, binnen Sehweits, de hoofdplaats van het kanton. De togt ging naar de kerk. Reding plaatste zyn vaandel naast het groot-altaar, viel op zyne kniën, en dankte den Hemel. Daarop nam hy affcheid van zyne foldaaten , die met hem weenden; betaalde hun het verfchuldigdc, en fchonk hun hunne montering en hunne wapenen. De woede fcheen zig te verdubbelen, toen men zig meester zag van den man, dien men als een' meinedigen, als een' verrader befchouwde, die de nieuwe inrigting aan het hof van Verfailles begunstigd, cn medegewerkt had, om zyn vaderland den dodelyken flag toetebrengen. De ftenden vergaderden. Reding werd aangemaand , om een omftandig verflag te doen van, den ganfehen tocdragt van zaaken, ten einde te weten, hoe men met Frankryk ftond, en ken» P 3

Sluiten