Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxiv

„ met de mijne overeen. Kwikzilver in.., wendig te geven is derhalven, bij „ verfche chankers wel niet altijd „ noodzakelijk , maar ook nimmer „ fchadelijk, als- het voorzigtig word 'ü aangewend. Men behandelt dus de verfche „ chankers alleen plaatslijk, gelijk andere derge„ lijke zweren; te meer daar de opflorping „ eerst enigen tijd daarna plaats grijpt, en het „ gift in het begin op de plaats zelve kan ver-. „ nietigd worden; men moet echter niet „vergeten, om de oorzaak van den „ chanker, de venerifche befmetting „ in aanmerking te neffien, en de ge„ volgen dezer befmetting, de algej, mene venusziekte , door het in„ wendig gebruik der kwik voor te „ komen" (10). Zoude men dit gelezen hebbende zich niet moeten verwonderen over Girtanner , wanneer men weinige bladzijden verder (n) gefchreven vind : „ Inwendige midde„ len geef ik zonder bijzondere aanwijzing in „ het begin volftrekt niet; ook geen kwik„ zilver, voordat er zich toevallen der ve. „ nusziekte opdoen , welke bij deze (door hem

» op-

(10) Abhandl. üb. die vener. Krankh. Götting. 1757-. pag. iyo. <n) Pag. 197.

Sluiten