is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderricht omtrent de venerische ziekten, benevens ene nieuwe kwikzilverbereiding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co-o)

zame hoeveelheid Cort: Penw: met wijn inwendig te gebruiken , in fommige gevallen , bijzoneer tegen den nacht voegt men er de linct: Thebaka bij, en fomtijds laat men ook liet Elix: Vitriol: Halleri tot veertig droppels enige malen innemen. De zieke moet alleen op zijde, nooit op den rug liggen. Ook moet men vooral vlijtig gebruik- maken van de infpuiting ($ 59-) > welke de prikkeling het fchielijkst uit den pisweg kan drijven , wanneer zij niet ie famentrekkend is. De beste infpuiting volgens mijne ondervinding en die van anderen, is in dit geval vijf tot tien greinen heulfap, door wrijving met even zoo veel Arabifche gom in een once water opgelost. Volgens Schwediauer doen de klijstéren van ene dergelijke oplosfing van Opium in water, benevens de bovengemelde middelen , het meeste nut, als men vooraf behoorlijke ftoelgang verwekt heeft.

109. Gemeenlijk honden dan alle kwaadaa*rtige toevallen op, de druiper begint zich alleen te bepalen tot deszelfs eigenlijke zkplaats vooraan in den pisweg, en er ontftaat nu weder een eenvoudige goedaartige druiper, die gemaklijk door de natuur of ene geringe hulp te gene'zen is. De lijder moet echter gedurende de volgende behandeling zijn bed, of ten minften zijne kamer houden, den fchortband volftrekt niet a£