is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderricht omtrent de venerische ziekten, benevens ene nieuwe kwikzilverbereiding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i*3 )

349- Somtijds komen op deze plaatzen ook dergelijke harde uitwasfen, die dan dikwijls als met fchubben bezet, ontftoken en zeer pijnlijk zijn; ene onvoorzichtige plaatslijke behandeling (zonder goede inwendige hulp) verandert ze ligt in kankeragtige zweren.

350. Wratten en uitwasfen, die niet venerisch zijn, aan de teeldeelen van beide geflachten onderfcheiden zich daardoor van de venerifche, dat de eerfte met derzelver wortels op ene weke gezonde huid zitten, dat zij in 't gemeen week , droog cn vleeschkleurig zijn , en dat er geen ander venerisch toeval voorafgegaan of tegenwoordig is, terwijl de venerifche met het onderfte gedeelte op ene verharde plaats zitten , ontftoken, en altijd op andere idiopathifche venerifche gebreken gevolgd zijn; in 't gemeen gaan zij gepaard met enige toevallen der venusziekte ; tusfehen deze wratten vind men inzonderheid de fijperende kloven , die in 't gemeen venerisch zijn.

351. Zitten de uitwasfen alleen aan den endeldarm, zo moet men deze kentekens wel in acht nemen , voor dat men ze voor venerisch verklaart , of als zodanig behandelt; en wanneer zij niet venerisch zijn, moet men onderzoeken, of zij veroorzaakt zijn door mannenfehennis , of door ene fcherpe ontlasting van flijmagtige am-

L 2. beijen,