is toegevoegd aan uw favorieten.

Geldersche catechismus der verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'40 Fan de Na-geboorte.

2. Tot Bewaring der Vrugt.

3. Tot Eefcherming en Verwyding der Teeideeien in de Baaring.

4. Tot een Uurwyfer in de Baaring. (*)

5 Tot een Wegwyfer voor de Hand van de Vroedvrouw, in het Agrippienen en haaien der Na-geboorte.

6 Om de Vrugt op het nauwlïe met de .baarmoeder te vereenigen.

§. LIV.

Fr WaC is een Helm, daar fomtyds een Kind mede geboren, 20 veel Wonderen van verteld worden, en dat zulke Kinderen daar door gelukkig zouden zyn?

C) Om dat zy ons na haare verfcheïde Figuuren en Geftalte aanwyzen, of de Baaring naby is dan niet, e;l of Dezelve wel dan kwalyk fchynd te zullen aflopen.

Want de Vliefen met het Lams-vogt in Dezelve vormen zich na het Deel des Kinds, dat agterDezelve zit, of na de meerder of minder Opening: der Baarmoeders Mond.

Want zy worden, gedurende de Weeën, als een rond Gezwel ftyf uitgefpannen, en dringen ais het Hoofd daar agter zit , en de Baarmoeders Mond , Wydt geopend is, weinig of niet Diep in de Scheede.

Maar indien een ander Deel, agter Dezelve zit of dat de Baarmoeders Mond niet veel verwydert is' dan hangen zy langwerpig, en als een Darm indé Scheede of Buiten het Lighaam.

En dan Voorfpellen zy of een moeijelyke of een Tegen-natuurlyke Baaring. Doch dit houd altyd geen «reek. J