Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOODENLYST

VAN

NI COLA AS KLIM,

Ik reisde in 1778. met een' myner Academievrienden, die een groot minnaar van torren en kapellen was, door 't landfchap Drenthe: myn vriend, eene natuurlyke geneigdheid hebbende tot rariteiten, en alles wat daartoe betrekking heeft, ftond 'er op, dat vvy de groote verzameling van den heer roggendollius, woonachtig te N , zouden

gaan zien: ik liet my daartoe overhaalen: in Drenthe maakt men geen ceremonieele omftandigheden met eikanderen; wy gingen dus, zonder belet te laaten vraagc-n, den ouden heer roggendollius opzoeken , en wierden door een' barrevoetfehen knecht ras by den gullen en openhartigen verzamelaar van rariteiten gebragt.

De heer roggendollius was een man van zestig jaaren, in houding, kleeding, en oprechtheid aan zyne karfpelgenooten volmaakt gelyk; hy leefde van zyn geld, en verfleet zyn' tyd met het verzamelen en befchouwen van rariteiten: hy liet ons verfcheidene gemeene fchulpen en van ftesn gebakkene A 4 zee-

Sluiten