is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede algemeene naamlyst des oeconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, voor het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~6 LEDEN VAN DEN

WOERDEN. L E D E N.

Bernardus Bentbuyzen , R. P. 1778. H. A. Boeke.

Mr. D. Costerus , Officier en Oud Burgemeester, Secretaris van het hooge Waterfcbap van Woer; den. DlRiGEERECMU LID. 1778.

Mr. Hendrik 'Co.uerus ■ Advocaac voor de respec-

. tive Hoven van Juftiiie in Bolland. 1780.

Otóvier Groeneyk , Raad in de Vroedfchap. S ECR ET AR IS. 1778.

G. van Leturen , Remonffr-antfch Pred. 1778. .

J. Ockbuyfen, Heer van Teccop, Raad in de Vroedfchap, 1778.

Mr. Gysbert Sivartendyk , Heer van den Indyk en Advocaat. 1778.

Mr. Diderik Swavfag, .Burgemeester en Rand, mitsgader Secretaris der Stad, enz. enz. THESAURIER. 1778.

N A A R D E N.

DONATEURS en DONATRICE. N. A7. 1779.

genricus van der Soitiv , Senior, Emeritus Pred.

in de Nederd. hervormde Gemeente. 1778. Vrouwe Catharina Vryriagh, Wed. Henricus Wes-

terhoff, in leven Pred. in de Nederd. hervormde . -Gemeente te Amfterdam. 1780.

LEDEN.