is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede algemeene naamlyst des oeconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, voor het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïe6 LEDEN van den

Hendr, de Jong, Houtkoper, THESAURIER. 1/78 Havmen Kruiswyk. 1782. Mr. Jacob Langerdk Oosterland , Advocaat en Notaris. 1778.

Hendrik de Lavojé, Secret van den Uithoorn. 1780. Jacob Johannes van Lutjenburg, Houtkoper. 1781. Petrus Jacobus Noot, Med. Doftor. 1780. Pieter Cornelis Riemersma. 1778. Dirk Slob , Schout van Aalsmeer en Cudelfiaart.

DIRIGEEREND LID. 1778. Jacobus Verkoren, Predik. SECRETARIS. 1778, Egbert Rutger van Voorst. 1782.

VRIESLAND. B O L S W A R ZV

L E D E N.

N. Beïkmeer , Stads en Medic. Do&or te Bolsward,

DIRIGEEREND LID. 1778. Bernardus Bolmcr , Roomfch Pastoor. 1779. P. Coopmans , Oud Burgemeester , en meede Raad

in de Vroedfchap van Bolsward by 't Leeuwaarder

Departement. 1778. Nicolaas Elgersma , Regeerend Burgemeester van

Bolsward. 1778. Hermanus Haga , Bedienaar des Goddel. Woords

te Hindelopen. 1782. Jan de Hoop , Koopman te Workum. 1782.

Petrus