Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

rut, dat de ^«*^'£r^!^v3£

Faiikeur maar ook de R Sent en elk byzonder Burger gelegenheid heeft Saen om te zien en te hooren , waar op hy £ niet gedacht, en waartoe hy«jdjtj,0*

ee ge S vindingen , door onvoorziene toevaUen

SuST; van andere* niet meer gegeeven zyn dm

enkele Proeven, dat ze in ons Vaderland , het geen

ook al Sn nut heeft, zouden kunnen gevolgd worook al zyri nu en misleld>

tv be nl n ons echter tot onze blydfcfaap in ftaat om ü eene vry aanzienlyke optelling te doen van ^ erder en eewigtiger voordeelen, welke wy meerde? ofgeheel aan den Oeconomifchen Tak te danken hebben.

Ma„ om V ,en n>taft=n een ^«»$*t

S^'oUS, *. f |f « -

mvs aan het Engeljcbe > door J. F. Giesier te SJ/ft gemaakt word , wiens debiet zoodamg toeneemt T dat in het voorleeden Jaar weder eene Se y daar toe heeft aangelegd. —- De FrSorter Posten , die niet alleen van Buitenlandihc Tarde door J. vander Aa te Delft, maar 'ook van Inlandfche , zoo goed en goedkoop , ^

n« Plders door T. Gibbon te Gouda , met

ergens elders, j- , n

h-t beste fucces worden gefabriceerd. —- Ue W™<**<* ™ A.Spil", welke ««Baas

Sluiten