Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 LIEFDE en GROOTMOEDIGHEID,

gry p.

Ja, mynheer is het bosch ingewandeld.

ferdinand.

Wie is uw heer?

gryp.

Een allerbraafst man! ... hy is luitenant by de armée, .

ferdinand.

Kent gy by geval den vaandrig Walders ?

gryp.

Die is mynheer; hy is thans luitenant.

ferdinand.

Gy kent dan zyn gedrag?

gryp, die hem opmerkzaam befchouwt, ter zyde.

Dit fchynt een jonge heremiet te zyn: hy heeft geleden ; dat toont zyn neêrgetrokken mond en Zyn treurig gelaat.

Tegen Ferdinand. Zyn gedrag is voorbeeldig; hy is de braafffe man en de dapperllc foldaat, dien ik ken. fe r din and verwydert zich een weinig, ter zyde. God dank.' weder eene weldaad! ... ik wilde hem wel eens zien; hy is vriend genoeg om dit verblyf der treurigheid niet te verraaden; maar neen! ... hy is een losfe jongeling, ik ga.

Tegen Gryp.

Hoor eens, oude man ! gy wilt my wel een' dienst doen!... zeg uvv' heer niet dat gy iemand gefpro.

ken

Sluiten