Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

4. Zij zrrilen zich van de Vergaderingen niet mogen onthouden bij poene van 1 Car. Guld. — Ziekte zal alleen eene reden van verfchoning zijn.

5. Zij zullen zo dikwijls Vergaderen, als nodig is. En, indien het belang der zaak vordert, eene Vergadering van het geheele Departement mogen beleggen. Hoofdft. II. Art. 1.

6. Zij mogen alles wat nuttig is voor het Algemeen voorfteüen, en ter uitvoer brengen.

HOOFDSTUK IV.

Fan den Secretaris en Penningmeester.

Art. 1. De Secretaris en Penningmeester, dieals een vierde Beftuurder aangemerkt wordt, zal zo lang aanblijven, als het Departement goedvindt,. of Hij zijn ontflag verzoekt.

«2. Hij zal het Diploma ondertekenen, de Handelingen , te boek brengen, en bij elke Vergadering de Notulen eener vorige zitting voorleezen.

3. Hij zal verplicht zijn om de uitgekomen verhandelingen , en andere gedrukte ftukken der Maatfchappij , zo ras mogelijk, aan de Leden rond te zenden, en van alle andere ftukken der Maatfchappij, of brieven eenige deliberatie vorderende daar van terftond aan Beftuurders kennis geven.

4- Hij

Sluiten