Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »7 )

XXVII.

De iongfte der Commisfarisfen zal gehouden zijn, van elk der Léden, die in eenige boeten vervalt, dezelve in te vorderen, en wanneer iemand tot de voldoening, op de eerfte aanmaaning of vervolgens mogte onwillig zijn, of daar tegen eenige bedenking inbrengen, zullen Beftuurers daar omtrend,bij meerderheid van ftemmen beflisfen, en den zodanigen verpligt zijii, zich derzelver uitfpraak te laaten wélgevallen.

XXVIII.

Over de voorzeide ingezaamelde Boeten, zal, op het einde van ieder Departements-Jaar, zodanige fchikking gemaakt worden, als door de Vergadering van Beftuurers, bij meerderheid van ftemmen, zal worden goedgevonden.

Aldus op voordragt van gezaamentlijke Beftuurers, en ten overftaan van de Heeren j. th. griot,

V. D. M. jan van staphorst, c« hendrik

ravekes, als Gecommitteerden ter vertégenwoordiging der Leden dee zes Departements, geconcipieerd , gerevideerd en gearresteerd, met vernietiging van alles, wat bij eene voormaalige voor Beftuurers ontworpen Inftructie, van den a8ften Februari] 1791 , met den inhoud deezer tegenwoordige Wetten mogte contrariééren. — ln de Vergadering van Beftuurers, daar toe expres befchreeven, op den iüden December 1792, en nader bekragtigd ter Vergadering der Leden gehouden, héden den i7den December 1792.

Ter kennisfe van mij

ARENT JOHs. van SOELEN,

Eerfte Secretaris.

Sluiten