Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 4 )

deels vermits het tegen de ondervinding fhyd • On« dertusfcheo komt het juist niet onbegrypelyk voor dat de Planeetkennis de algemeene Verwondering van genoegzaam de meeste Waereldlingen, met dat zwak bezield, heeft weggedragen; Geen wonder in der daad.' Want verre het grootfte aantal der Menfchert beminnen dat men hun Wonderfpreuken verhaald , byzonder wanneer hunne eigenliefde daar door ge* vleid word,, of dat het met haare belangen ftrcokt, enhetis ten opzichten vanlde Starrekundige Prognosticatien doorgaans daar meede zodanig gelegen, dat men niets liever uit c|e mond vaneen AJirohght fehym te willenvemememdan dat men lang kan leven, een ryk Huwelyk doen,een aanzienelyk Ampt af een onverwagte Ervenfs verkrygen zal: Het is m die zoort van, Kunst dat de wydvermaarde Haarhurgfch'■■ Hoftor boven alle de Aftrologisten van zynen tyd heeft uitgemunt, waarvan zyne nagelaten Werken zedert meer. dan 30 Jaren agtervolgens onder verfchillende Tytela Wtgekomen,bestgetuigenis kunnen dragen (* ),hoeweï Sommige van zyne voorzeggingen van de andere kant yan grote mistasting niet vry te pleiten zym Met dit alles kan men niet ontkennen, dat de As*

tror-

»2i£&ï*> nndZin dc &t#M* WatreM. De Tuumph gaat en de fleuttl van dien, a/s meede de Gojid Mvu ea kt

Sluiten