Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAMSCH GENOOTSCHAP DER HEELKUNDE. 25

zamentrekkende , derzelver onderfte peezige boord, vastgehecht aan het heup- en fchaambeen , op de uitgezakte deelen eene zeer fterke drukking zal ten wege brengen, en waar tegen het in de breuk begreepen deel des darms begint te zwellen , en weldra in ftaat van ontflekirg komt; welk laatfte verfchijnfel, indien het zamentrekkend vermogen der fpier niet af- maar toe-neemt, een fpoedigen overgang tot verfterving ten gevolge zal hebben.

De beklemming, door ophoping of verzameling van drekftoffen, is in verre na zo gevaarlijk niet: deeze gefchiedt langzaam, dewijl de ftoffen zig nimmer op ééns tot zulke eene hoeveelheid vergaderen , dat hieruit alle de verfchijnfelen eener geweldige beklemming, bij den aanvang, zig vertoonen ; te meer, daar in dit geval, alleen in verouderde breuken voorkomende, altoos een reeds verwijde lieschring, of Fallopiaanfchen band , niet alleen onderfteld wordt , maar ook daadlijk pliats heeft : deeze beklemming dus trapswijze' toeneemende , en wegens de meer dan gewoone ruimte der opening, langs welke de darm is uitgezakt, langer tijd noodig hebbende , alvorens deeze, door de uitzetting des darms geprikkeld , en daardoor tot zaB 5

Sluiten