is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER. EXOD. II. IQ-25« ' nt< 11 ?

vs. lp.] Zij hielden moses voor eenen Egyptenaar , omdat hij de Egijptifche kleeding hadt,en uit Egijpte kwam.

vs. 23.] Veertig jaaren bleef moses in Midtan, gelijk wij van stefanus bericht worden. Ö vs. 25.] Opdat blijke, dat ik den zin der laatfte woorden, God nam kennis enz. wel vertaald heb, en dat men geene andere lezing behoeve te kiezen, vergelijke men gen. XVIII. tl,

HOOFDSTUK III.

vs. 1.] Anders heet deze berg ook Sinaï, Hor eb en Sinaï, twee onderfcheiden toppen, van hetzelfde gebergte. Deze berg wordt de berg Gods genaamd, om de plegtige wetgeving, op denzelven aan Israël gefchied.

vs. 2.] Deze Engel van jehova, noemt zich in het vervolg jehova, ehjeh, de God van abraham,

isaük en jakob. Sommigen meenen, dat het

woord , welk wij braam- of ook doornbosch vertaald vinden, een palmboom betekent, het eerde is echter het waarfchijnlijkde.

vs. 5.] Bij de Egijptenaaren , en meer oude volken , mogt men de Tempelen en heilige plaatzen niet betreden met fchoenen aan de voeten, maar bloot-

voets, ten teken van eerbied. Deze plaats was

thans heilig, door de zilgtbare blijk van Gods bijzondere tegenwoordigheid.

vs. S.] De vruchtbaarheid van Palteftina wordt met

deze bewoordingen meermaalen omfchreven. Dit

land is in de daad zeer vruchtbaar, fchoon tegenin ƒ 5] woor-