is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5* KORTE AANMERKlRGEN

beffisfende veldflag geflagen, en bet gevolg der ze> ge was de onderwerping van het gantfehe noorden van Kanaan, zoodat dus het geheele land bukte voor de wapenen der Israèliten.

jabin.] Deze Vorst hadt in het noorden van Kanaan een groot Rijk gevestigd, en de overige hier gemelde Vorften, Sheiks, of Emirs, waren van hem afhangende. Hij moet onderfcheiden worden van eenen anderen jabin, richt. IV. i-3. voorkomende.

— Hazor, zijne hoofdftad lag in Galikë, wat noordelijker dan het meir Samochonitis.

Madon.~\ Deze ftad wordt enkel hier, en jos. XII. 19. genoemd.—Men plaatst ze, bij gisfing,bewesten het meir Samochonitis.

Simron] Ook Simron-Mermt, jos. XII. so. men vindt de ftad onder de fteden van Zebulon gemeld jos. XIX. 15.

Achfaf] Waarfchijnlijk Akko, richt. I. 3r. naderhand Ptolemaïs, die vermaarde dad en haven aan de Middellandfche zee. Thans Acca, of Akre, of St. Jean d'Akre.

vs. 2. Valeièn.] De gewoone vertaaling voegt dit famen, op het vlakke tegen het zuiden van Cinneroth.

— Liever onderfcheide ik het, en verda door de valei, die vlakte,tusfehen den Libanon en Antilibanon welke Coele-Sijriê genoemd wordt, bij de Latijnfche en Griekfche Aardrijks- en Historielchrijveren , in welke Baal-gad, thans Baai-bek, gelegen was. vs. 17.

Ten zuiden enz.] Cinneroth is het meir Geneza. reth, ook Tiberids, in het N. T., of de Galileefchs zee , het tweede meir, (Jaar de Jordaan door loopt,

van