is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5^ korte aanmerkingen

van Saron, het dal van Jizreël enz. Kaaien berg, heden Rakani, of Rodki, zijnde een fteile, fteenachtige en gevaarlijke afgang van het gebergte Seïr, hedendaagsch Te.

Baal-Gad.] Thans Balbek, in het dal Bkaa, of Coele-Sijrië. —

vs. iS.] Men rekent dezen tijd op 6 of 7 jaaren, het welk men opmaakt uit het gezegde van kaleb * jos. XIV. 10. doch waarfchijnlijk heeft de oorlog langer geduurd. —

v/. 20.] Hier in was eene bijzondere beftuuring der godlijke Voorzienigheid op te merken, die dit zoo beftuurde, dat de Kanaaniten liever den oorlog volhielden, dan dat zij, bij den eerften intogt der Zrraëliten , het voorbeeld der Gibeöniten volgden.

vs. 21. Anab.] Eene ftad in Juda, niet verre van Hebron en Debir.

Enakiten.'] Zie num. XIII. 22.

Gaza enz.] Steden der Filiftijnen. jos. XIII. 3.

HOOFDSTUK XII.

vs. 1.} Dit hoofdstuk zal misfchien iemand verwonderen, die van 31 Koningen in het land Kanaan en van twee in het land over den Jordaan leest, en hij zal zich bevreemden, dat eene zoo groote menigte Koningen gelijktijdig zich in dit land bevonden hebben, doch, de meesten dezer Koningen waren niet meer, dan Vorften van ééne ftad en dêrzelver omtrek, aan hoedanigen men in die gewesten thans den naam van Scheik geeft, en welke doorgaands afhanglijk zijn van den eenen of anderen magtiger Vorst.

VS, 2.