Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over richt. IXi 7-11. 125

men oudtijds dikwijls verderkt waren; het fchijnt te Sichem hetzelfde te zijn geweest met den Tempel van Ba&l-Berith, en Huis Millo kan best vertaald worden, door, het algemeen Heiligdom, dewijl de dienst van Ba&l-Berith thans vrjj algemeen was geworden onder de Israèliten. hoofdst. VHL 33;

Den ouden Terpentijnboom.] Misfchien nog een overblijfzel van het Terpentijnbosch More, gen. XII. 6. of die zelfde , welke reeds gemeld wordt ten tijde van jakob , gen. XXXV. 4. jos. XXIV. 26. uit welke laatfte plaatze blijkt, dat deze boom in eerbiede= nisfe werdt gehouden.

vs. 7. Gerizim.] Deze berg lag vlak bij de ftad Sichem,

vs. 8. Op zekeren tijd.] Deze is dé oudfte Fabel, welke wij kennen. — De Fabels hooren in het Oosten eigenlijk thuis; de zinlijke Oosterling wéét dezel* ve dikwijls zeer fchoon, tot zijn oogmerk te gebruiken. — En deze van jotham is vol vemufts , maar tevens fcherp en bijtende, om de handelwijze van de Sichemiten, en van abimeléch, door te ftrijken. •** Olijfboom enz. Misfchien bedoelt hij daar, in de naaste plaats, zijnen vader gideön mede,die de aangebo^ den opperbeerfchappij zoo edelmoedig hadt afgeflagen.

vs. 9. God.] Of Goden. —De olie Wêrdt bij het offeren gebruikt. Dezelfde aanmerking geldt op vs. 13.

vs. 10. Vijgeboom.] Misfchien doelt jotham, daar hij drie edele boomen opnoemt, op het aanbod aan gideön gedaan, om de heerfcbappij aaii hem; zijnen zoon,en kleinzoon,op te dragen, hoofdst. VIII. 22,

Vs, 11. Jaarlijkfehe vruchten.] In 't Hebr. mijnen IK] fchoch

Sluiten