Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133 korte aanmerkingen

den dood van abimeléch , wiens dwinglandij en de burger-oorlogen , daardoor veroorzaakt , zoo veele verwarringen hadden aangericht, keerden de Israëliten tot het meermaal beproefd, en wel geflaagd, middel, om, in den perfoon van een Richter, een middelpunt van verëeniging des volks te hebben, die, door de eendracht en rust te herftellen, het land behieldt. Wij lezen toch niets van eenige vijanden, die door thola zouden beöorlogd zijn.

Samir.] Eene ons onbekende plaats.

rs. 4.] Op ezelen te rijden, was eigen aan de aanzienlijkden, in dien tijd. richt. V. 10. Van de dorpen van jaïr, zie men onze aantekening over num. XXXII. 41. enz.

vs. 5. Kamon.]Ook eene bij ons onbekende plaats , doch aan de oostzijde van den Jordaan, in 't land Gilead, of wel in Bafan, dus geheel in 't noordelijk gedeelte van het Overjprdaanfche, want bij de Overjordaaif fche dammen, bekleedde deze jaïr het Richter-ambt.

vs. 6.] Men ziet, hoe.het kwaad deeds verder, en verder ging. — De Goden van alle de nabuurige volt ken waren bij dg Israèliten aangenaam, niet juist dat zij deze allen, te gelijker tijd, en door het gantfehe land, dienden, maar bij afwisfeling, en elke dam de Goden dier volken, daar hij het naast aan grensde, Ondertusfchen werdt de dienst van den waaren God, over het geheel, verwaarloosd, en zijne wetten raakten in onbruik. — Dit verdient opgemerkt te worden, om de volgende gefchiedenis van jeftha.

vs, 8. Te gelijker tijd] Hebr. In *f zelfde jaar. Mijne Vertaaling fchijnt mij de eenvouwigde te zijn.

De

Sluiten