is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9- Eerste Boek.

geen minder recht meende te hebben (a). thans de Graaf van Holland zeilt met een<? vloot, die hy uitgeruft had, den Leckftroom op en verbrandt eenfteedje van het Bisdom (»: doch door bemiddeling van den Pausfelyken Legaat wierd er in 1225 een Verzoening tusfchen dfe twee Vorften te weeg gebracht. In het verdrag by deeze gelegenheid geflooten (c), S> wordt voornaamentlyk over het leggen van „ 7 fluizen in den Wendeldyk, om het water van den Rhyn te kunnen loozen, gehandeld. „ De beflisfing van het getal derzelven ■, dat „ door den Bisfchop, en het getal, dat door ,3 den Graaf gelegd en onderhouden moeft „ worden, wordt aan vier Hollandfche Leen„ mannen , Willem van Teilingen , Willem ,, van Lgmond, Hugo van Naaldwyk en „ Jacob Burggraaf van Leiden ter beflis„ fing opgedraagen. Zo deeze namentlyk ,, by eede verklaaren wilden, datin een voo„ rig mondgefprek, te Doesburg in tegenj, woordigheid van den Legaat en den Aarts„ bisfchop van Keulen over deeze zaak gehou„ den, was vaftgefteld, dat de Bisfchop vier „ en de Graaf flechts drie deezer fluizen leg,-, gen moeft, zou het naargekomen worden.

„ Wei-

Ca') Ibid. p. 75.

Cb) Auü. ine. de rebus Ultra]. Cap. 2c. ex edit. Ant Mat th «1. CO Mieris I. p\ 194,