is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Boek

93

L Weigerden deeze mannen dit te bezweeren, L zou één der vier Bisfchoppelyke Raaden, die L er ook by tegenwoordig geween; waren, op l dezelfde wyze verklaaren, wat men toen be;„ flooten had, en dit vervolgens deregel zyn, L die in acht moeft genomen worden. Zo de |, Bisfchop op een' vaftgeftelden tyd zyne Huili, zen niet gelegd had, en de Graaf zich echter L in het leggen der zynen niet nalaatig betoond L had , zoude deeze den dam by Zwadenburg L moogen opftoppen. Vervolgens wordt van L het onderhoud en de fchouw deezer fluizen L gefprooken. Het beflisfen der grenzen tusL fchenBisfchoppelykenenGraaffelyken grond, .{,, wordt aan vier goede mannen, van wederL zydfch te kiezen, verbleeven. Omtrent de L Lyfeigenen wordt byna het zelfde bepaald 1, als in 't Verdrag van 1204. Zy waren verL plicht elk zyn' Dyk te onderhouden, of moeit, ften gedoogen , dat men hunne goederen }„ aanfprak. Wat Friesland betreft, kwam men ]„ overeen, dat zo één van beide Vorften dat L Graaffchap bezoeken wilde , hy er 6 weeL ken te vooren den anderen van moeft verwitL tigen. Zo deeze dan zelve meeging, of ieJ„ mand in zyne plaats zond, wierden de inL komften van't land verdeeld; zo niet, beL hielt hy, die er alleen naar toe trok, alles L voor zich. Doch op de voordeelen van het L geeftelyk gebied had Hechts de Bisfchop 1 , recht." Buiten dit Verbond verklaarde Graaf fFloris noch eenige zyner dienftmannen tor,

onder-