is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Boek. 207-

Wat de rechtspleeging betreft, zoo was de waardigheid van Opperrechter in het Ryk van r de Keizerlyke onaffcheidelyk. Op Ryksdagen 0 en groote Hofdagen fpande de Keizer met de J Stenden de hooglle Vierfchaar en hield een Vorftengericht. De raad van kundige Rechtsgeleerden wierdt fomwylen daarby wel ingenomen. Hier kon hy eiken onmiddelyken Ryksftand voor zich doen dagvaarden , en zo dezelve, fchoon driemaal opgeroepen , niet verfcheen, door een Vonnis van zeven of meerder Vorften de Banftraf doen ondergaan. Het leven, de eer, gewichtige rechten der Vorften , ftrydigheden over Vorftendommen en andere zaaken van het uiterfte aanbelang wierden hier behandeld. Nergens dan hier konde hun de Ryksban opgelegd worden. Die langer dan jaar en dag in deezen ftaat geleefd had, verloor zyne leenen en eigen goederen, welke den Keizer of anderen Leenheeren in handen vielen ; eigen goederen echter, die de gebannene niet zelve verkreegen had, wierden zynen erfgenaamen daarna weder terug gegeeven. Somwj^]en hield men de geen, die op zulk eene wys geftraft wierden , voor vogel vry, en er zyn voorbeelden, dat zy daarna gevangen wordende hun leven hebben moeten derven,en zelfs, gelyk eerft 2 r jaar geleeden aan een' Graaf van Ifenburg vóór Keulen was te beurt gevallen, op een rad gevlochten zyn,- anderen liet men in zulk een geval eene eeuwige gevankenis ondergaan. Het draagen van een' hond op de

fehou-

XVI.

le-

chts-

effe-

ende

lacht.