Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godsdienst. 217

aan gevaar en en aan den dood menigmaal getroU' welyk bloot Jiellen, het noodzaakelyke doet toekomen (0). Te Mechelen was tusfchen hen. en eenige andere Geestelyken van die ftad oneenigheid ontlbaan, die door fcheidsrechteren dus beflist wierdt: dat de DuitfcheHeeren niemand tot de Offerhanden ( Üblationes) konden aanneemen, die tot de Parochie van St. Rumold behoorde ; het recht der Parochie in huwelykenenbegraaffenisfen verbleef aan de Kanonniken en den Pastoor in zyn geheel ; voor 't overige konden zy by zich ter aarde doen beftellen wien zy wilden. Voor de dagelykfche Oblatien zouden zy, zo ze in de Parochie woonden, eens des jaars 20 fchell. aan den Pastoor betaalen (è). De week - en jaarmarkten te Arnhem wierden |©p het Kerkhof en debyliggende pleinen van het Hospitaal der Johanniter - Orde aldaar gehouden ; en hier voor genoot de Orde eene portie uit de tollen des Graaven van Gelder op deeze markten. Reeds in 12jo had de Graaf de weekmarkten vrygekocht; negen jaaren laater verkoopen de Broeder Udo , Meester van 't Hospitaal van St. Jan van de Moefel nederwaards naar alle zyden, en de Broeder Gifelbert, Meester van het Huis van dezelfde Orde te Nymegen, den Graave ook den

tol

O} 1*254. Gud. C. D. 884, CO 1253- Mïkevs IV 558.

O 5

Sluiten