is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Finamtism en Munt. 18?

veaande zou terftond, Alkmaar na afloop der 10 vrye jaaren, eene maatige en redelyke Bede op brengen, tn het Middelburgfche Privilegie wordt van des Heeren rechte Bede gewag gemaakt. Vafallen en Dienstmannen komen voor als aan den Landsheer tot deeze offerhande verplicht (aj. Die ten Noorden van Delft woonden mochten darom geen burgers in de Stad worden, en de burgers moesten alle de goederen die zy buiten de Vryheid vcrkreegen, weder binnen 't jaar verkoopen: om dat de eerHen alle jaarlykfche Bede betaalden, en 'er van de laatftcn in 't tegendeel, als iets be. paalds opbrengende ,. niets deswegen had kunnen geëischt worden, ten openbaaren nadeeie van des Landsheers fchatkist. Eens wordt 'er van 5 of 7 Ponden 's jaars gefproken, die een land, door den Graaf verkocht, voortaan aan Bede betaalen zou Cb). Uit de Bede die hy te Veur gewoon was te ontvangen, kreeg iemand 4; anderen uit zyne najaars-bede in Aalsmeer 10 Ponden binnen dat zelfde tyd-

perk

O) Zie ons II D. p, 320 en 384- I" t*K eerde geval arlfs wierdt hec tetaald van land dat de Graaf reeds verkocht had. De Dienstmannen in het 2de geval fchynen van het geringde foort te zyn.

{è) Ons II D. p. 320.