Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI.

Lotones, Fertko*«, OioSi, telden.

ï2z Negende Hoofddeel.

febe C«), Wurtzburgfche (A), ZurichicheCO» Brandenburgfche (d) en Deventerfche (e) worden zonder bepaaling varia derzelver inhoud genoemd, 't Geen' mem in de Friesfche wetten omtrent den fchelung ontmoet, is pas even aangeftipt.

Lotones komen ons in het' Raveitein.. fche (ƒ} en nog eens by de verkoopingvan een huis te Halle voor (g). Vol-, gens Dücange bedroeg het de helfte eener Ohce en dus wat minder dan een fchelling. De waarde des Ferth is reeds gebleekefj zeer verfchillend geweest te zyn. Te Keulen goldt hy5 |e. lyk zyn naam ook fchynt mede te brengen, i van eene Mark (h)y elders gingen

- ■ ^ • 'ér

-

(*) MiRasus IV 555. .

tb) Gud. C. 5, II pt.

Cc) Herrgott II 301.

Cd) Francs Alt. u, neues Mecklenb. IV ipr.

(.e) Bondam 450.

Cf) Erath C. d. Quedl. 20T. 'Er wordt hier >ok p. i97. van een Lotus penningen gefproken.

Cg~) 1251. Ludw. Hel. Mfi. V71.

{h) Klhit 6Ó6".

Sluiten