is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willems Geschiedenis. 519

algemeen Privilegie door Koning Willem hun gefchonken , in welk, zeggen zy, een vergunning bevat wordt van alle de leenen, die Otto van Meran van Hem en het Ryk gehouden had, en ook van, die, welken Radbout (Rapoto) Piltzgraaf van Beyeren insgelyks van het Ryk had gehouden: gelyk mede van dat leen, 't welk Willems Voorzaat, de verkooren Koning Hendrik van Thuringen aan Otto gefchonken had Ca).

I 335. De belooning van Wildgraaf Emicho is gefchied op den 26 Febr. (b).

I, P37. Tusfchen dit en het voörig fterfgeval in floot Willem nog ftèeds in 't leger voor Ingelheim eene Overeenkomst met een nabuur ig Graaf, Diether UI. van Katzenelnbogen. Terwyl deeze van zyne zyde aan de Roomfche Kerk , aan den Koning en zyne Opvolgeren hulpe tegen Frederik, deszelfs Zoon , en tegen ieder leevend mensch belooft, zegt Willem met voorweeten van zynen Raad hem op den 23 Maart eene fom van 700 Marken Keulfch toe. Driehondert daarvan zoude hy hem van het eerfte geld, 't welk hy van

de

C*") Zie de 3 ftukken by Shes Arshivifehe Nebem êrbeiten. II 43, 44, 45.

(O Wencki fftsf. Landsgefch. I 323,