is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willems Geschiedenis. 42>

III 418 Noot c.Hierleeze men: ZieKRiwers (]rig. Najfov, Pars Dipl. aS-7.

III 426 en 430. Men voege in de Noot l. van beide de bladzyden byOctober den 27en in. I .4

III 432. Maart in de Noot b moet Mey zyn. ....

III 441. DeNootö. moet zyn: Zie Bondam I 502.

LI ,43. By Hendrik Buffels moet ook komen , üül Jv E^mug hem in 1248 een erfleen fchonk. Zie ons IV u. óx*.

III 449 Noot e. In plaats van 10 Ieeze men 16 September.

III 451 De Noot a. moet hier weder verbeterd worden, gelyk op bl. 441; en in de Nootc. moet het jaargetal zyn 1254.

III 459. Ook hier leeze men in de Noot

III 461 Simon van Urcke. 'Er ftaat in beide de aangehaalde ftukken Simon de Urbe; en men moet op deeze wyze leezen.

III 464. ffermbolt of fVeremhut Vten Hage , dien wy hier flechts uit Jo. v. Leydeh hebben opgegeeven? is ons federt door het verkoopen van zvn land op Texel bekend geworden. Zie IV. 377.

VIERDE DEEL bl. 4 Noot e. De aanhaaling behoort hier te zyn: Zie Kremer Qrïg. Nasfovic. Pars Dipl. 287.

IV 16. Noot b. Bondam I 494 in plaats van ons Cod. Dipl.

IV. 45.