is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ Byvoegselen tot

IV. 45 Voeg by deeze lyst van Boeten*, door den Koning vastgefteld, ook de 30 Mark gouds, waar van wy bh 354 van dit Deel gewaagd hebben*

Noot b. Lees wederom: Zie Schoettgen en Kreisig. Diplomatar. II 709.

IV Het jaartal in de Noot c behoort te zyn 1254.

IV 190. ByOctob. in de Noot a voege men d. 27 in.

IV 312. De Noot* oi(. col de onderfte regel oenooxc, moet b zyn, en ftaat op de volgende bladz.

IV 326 Noot b. Het Werk van KuchenBecker heet niet Annales maar AnaleStn Hajjïa.

Voor 't overige gelieve de Leezer uit de Byvoegfelen tot 's Konings Geichiedenis den Staat van het Ryk en deeze Graaffchappen, welken wy -afgefchetst hebben, zelve te vervolkomenen, en daar het noodig mocht zyn te verbeteren*

EINDE van het VIERDE

DEEL.