Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE AANMERKINGEN

OVER HET

EERSTE BOEK

van

S A M U Ë L.

De beide Boeken, welke in de lijst der Bijbelboeken , bij ons in gebruik, op het Boek van ruth volgen , worden bij de Jooden , de Boeken van SAMuè't, genoemd, doch in de Vertaaling, zoo der Griekfche Overzetteren, als in de Latijnfchey worden zij met de t wee volgende Boeken, der Koningen, faamgevoegd, en heeten in dezelven, het eerfte en tweede Boek der Koningen. — Ik heb mij aan de gewoone benaming gehouden , niet alleen, omdat de Proteftantfche Christenen 'er aan gewoon zijn, maar ook, omdat ik i sam. XXVIT. 6. eene blijk meene te vinden, dat, in de daad, deze beide Boeken hunne vorm reeds gekregen hebben, voor de beide Boeken der Koningen. (Vergelijk den Bijbel Verded. VIII. Deel. Bladz.^.)

De benaming, Boeken van samucl, geeft even min te kennen, dat samucl derzelvtr Schrijver is, dan [P a] de

Sluiten