is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8o

KORTE AANMERKINGEN

ganglijke gebergten, wouden en woeflïjnen, waar men eene omzwerven le bende niet gemaklijk opfpooren , en nog min bezetten kan.

vs. 23. Ge/lachten.] Eigenlijk, onder alle de duizenden van Juda; dat is, in alle oorden van Juda.

vs. 24. Maön.] Eene ftad van dien naam , bekend door nabal, hoofdst. XXV. gaf den naam aan dit gedeelte van Juda's woeftijnen.

26 ] Ind ien saul david hier, door eene verhaaste marsch, hadt kunnen voorkomen,zou hij hem aan de andere zijde van dezen berg bezet, en den weg afgefneden hebben.

vs. 28.] Dewijl dezelve niet alleen de fcheiding tusfchen david en saul gemaakt hadt, maar ook, omdat saul hier, zijns ondanks, van david gefcheiden en afgetrokken werdt. — Of ook, rots der ontkoming en bevrijding, gelijk anderen het vertaaien.

HOOFDSTUK XXIV.

vs. 1.] Engedi, niet verre van de doode zee, is omringd van verbaazend fteile bergen en ontoeganglijke rotzen; in deze bergen en rotzen heeft men groote en ruime fpelonken.

vt. 4.] Deze gebergten hebben hier en daar vlakten, daar fchaapen weiden, welke des nachts, in zekere horden, of omtuiningen, worden opgefloten.

Legde zich te jlaapen.] Zie richt. lil. 24.

Zijholen.] Of achter in het hol. — Deze bergfpelonken hebben verfcheiden gangen, en holen, die elkanderen doorkruisfen.

vs. 5. 6. enz.] Men kan deze omltandigheden ge-

mak-