is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2§2 KORTE AANMERKINGEN

vs. 15.] Eenen onmagtigen man, die u geen nadeel kan, en even zoo min wil toebrengen, dan een doode hond, of een vloo.

vs. 16.] Deze verwachting van david is, bij de uitkomst, ook vervuld.

w« lS'j" saul is getroffen door het geen gebeurd was, en overtuigd, dat david niets kwaads tegen hem in den fchild voerde.

**• 2S'J Wat zo" saul gedaan hebben, indien hij david eens op zoodanige wijze hadt aangetroffen? Het geweten fpreekt hier.

vs. 22.] Dit was van ouds, en is nog veel, de Staatkunde van Oosterfche Despoten, wanneer zij den troon bemagtigen, dat zij de geheele familie, en het geflacht van den voorigen Vorst, uitroejen. — Hier voor is saul bekommerd, en daarom neemt hij david dezen eed af.

vs. 23. Steil gebergte.] david bleef saul wantrouwen, hij kende 's Vorften luimen. — Ook heeft het vervolg bewezen, dat david wijslijk deedt. — Hij bleef zich onthouden in dat zelfde fleile gebergte, omftreeks Engecli.

HOOFDSTUK XXV.

vs. 1.] Hoe groot en waardig een man SAMuëL geweest zij, blijkt uit het algemeen rouwbedrijf des Israeütifchen volks. — Hoe oprecht zal dit volk den laatflen Handhaaver der Vrijheid betreurd hebben, daar zijne trouwhartige waarfchuwingen reeds in saul bleeken waarheid te zijn,te weten; hoe fchielijk de Vor-

flen