is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 2 sam. XXI. ,12-17. 3f?5

baarheid, om het gebeente van saul en jonathan, te gelijk met het gebeente, of de lijken dezer ongelukkigen,in het voorouderlijke graf te laten bijzetten.

vs. ïu Markt."} Daar deze ligchaamen bij de poort aan den ftadsmuur hingen. 1 sam. XXXI. 12.

vs. 14. Zela."] jos. XVIII. 28.

Verbidden.'] De vorige vruchtbaarheid keerde weder, en de regen viel op den gewoonen tijd.

vu 15. Bij zekeren oorlog.] Deze gevallen Haan hier niet in orde des tijds, maar zijn in die oorlogen gebeurd, welke david met de Filiftijnen gevoerd heeft, tot hij hen geheel hadt ondergebracht.

Na de Nederlanden.} Het westlijk gedeelte van den ftam Juda, na den kant der Filiftijnen , de leegte van Juda, of de Nederlanden genoemd.

vs. 16. isei benob.] Of te Nob.

rafa.] Van de oude Refaï'ten, gelijk bet waarfchijnlijk kan voorkomen, wier naam in .het dal der Refaïten, bewesten Jerufalem, was overgebleven, en wier ftamvader misfehien zekere rafa was. — Echter kan het zijn, dat deze rafa een voornaam ftamhoofd onder de Filiftijnen geweest is.

Kopers.] Waarom zijn fpiesblad van koper was,dat anders ijzer is,kunnen wij niet zeggen,ook is het onzeker, of men het volgende woord,dat ik in'tgemeen, een uitmuntend zwaard, vertaal, moet verftaan vaneen nieuw, of wel van een fcherp en glad geflepen zwaard.

300 fikelen.] Omtrent 2 pond en 11 lood.

vs. 17. Met hen in perfoon enz.] Ik benoude deze Vertaaling, omdat wij in de daad ook niet lezen,dat david in de laatfte oorlogen , die hij gevoerd heeft, in \Ee 3] per-