Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 KORTE AANMERKINGEN

ze was de eerfie, die in dat land tot ambtman werdt aangefteld. Doch dit voldoet mij niet. — Misfehien zou men, met eenige verandering van leeswijze kunnen vertaaien : Eén ambtman was 'er boven dezen in het land Zoba, dat is, in de overheerde gewesten. Dus venema. — Of met josefus het dus kunnen opvatten: Over dezen (XII ambtenaren) was in het gantfche land êin Opperambtman aangefteld.

vs. 20.3 Het land was toenmaals zeer bevolkt. — davids gelukkige regeering hadt daar veel aan toegebracht, op wiens veroveringen nu een tijd van vrede en rust volgde, die tevens overvloed,en ook weelde, aanbracht.

vs. 21.] De Israèliten hadden reeds te vooren zich, met hunne kudden, tot aan den Eufraat uitgebreid, maar, door davids overwinningen, hadden zich alle de hoofden der omzwervende Arahifche Hammen, alle die Arabifche Koningen, welke in de woeftijnen van Sij'riê, en langs den Eufraat, woonen, • aan den magtig geworden Isra'élitifchen Staat, onderworpen.

Gehoorzaamheid.] Als vafallen.

vs. 22. 30. Kor.] Elk Kor heeft tien Efa, beide eene zekere maat van drooge waaren bij de Hebreen.

vs. 23. Graasrunderen.] Zoo als zij in de weide vet worden.

Jachmurs.] Zie deut. XIV. 5. en de aanmerking aldaar. — Ten einde men zich niet te zeer verwonderen over deze menigte van levensmiddelen, moet men weten, dat aan de Oosterfche Hoven, in plaats van bezoldingen, levensmiddelen aan de Hofbedienden worden uitgedeeldj als ook, dat men zelfs voorbed-

Sluiten